Close

Ochrana osobních údajů

Ing. Radvana Rudolfová, bytem Slunečná 2037/10, 251 01 Říčany, IČ: 45325715 tímto prohlašuje, že osobní údaje, které jsou získávány během registrace uživatelů těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Při zpracovávání a shromažďování osobních údajů přijímá Ing. Radvana Rudolfová technická a bezpečnostní opatření, tak aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Vyplněním registračního formuláře vyjadřuje uživatel webových stránek svůj souhlas se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Ing. Radvany Rudolfové a s jejich následným zpracováním pro obchodní a marketingové účely, a to až do odvolání souhlasu. Zároveň tím registrovaný uživatel uděluje souhlas s tím, aby mu Ing. Radvana Rudolfová zasílala informace o novinkách a připravovaných akcích.

Radvana Rudolfová použije poskytnuté údaje pouze pro vlastní potřebu ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům. Osobní údaje získané o uživatelích nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Osobní údaje mohou být postoupeny státním zařízením a úřadům jen v rámci závazných právních předpisů.

Uživatel má právo kdykoliv písemně požádat Ing. Radvanu Rudolfovou, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazala ze své databáze nebo provedla požadovanou změnu ve struktuře jeho osobních údajů. Otázky, týkající se rozsahu a zpracování osobních údajů, může uživatel zasílat buď elektronicky na emailovou adresu radka.rudolfova@gmail.com, nebo písemně na adresu Ing. Radvana Rudolfová, bytem Slunečná 2037/10, 251 01 Říčany.