Close

Kdo řídí vaši firmu?

řízení firmy

Jste to opravdu vy? Jak často se ve shonu pracovního dne, týdne nebo roku zamýšlíte nad tím, jak vaše firma funguje? Zda směřuje tam, kam chcete? Zda jste s výsledky spokojeni?
Aby vaše firma prosperovala, musíte totiž řídit nejenom chod jednotlivých zakázek, ale i rozvoj firmy samotné.

Pokud „jen“ chvátáte od jedné zakázky ke druhé, pak pravděpodobné vaši firmu neřídíte vy, ale vnější okolnosti.

Například požadavky zákazníků či zaměstnanců, chování konkurence, chování výrobců a dodavatelů nebo třeba ekonomická situace. Vy prostě jenom reagujete na to, co se okolo vás děje.

Ano, okolní vlivy jistě na vaši firmu působí, ale neměly by její chod určovat. Pokud tomu ale tak je, časem budete mít pocit, že nemůžete výsledky ovlivnit, a vaše práce vás pomalu ale jistě přestane bavit. A chcete dělat práci, která vás nebaví?

Proto je potřeba vzít řízení vaší firmy do vlastních rukou. Pokud nejste s výsledky spokojeni, nečekejte, že se okolnosti změní samy, ale zamyslete se nad tím, co můžete pro rozvoj vaší firmy udělat vy.

Ideální je využít marketingový plán, protože ten právě řeší důležité oblasti ovlivňující rozvoj vaší firmy. Díky jeho použití můžete předejít nejčastějším chybám, které menší firmy v oblasti marketingu a rozvoje firmy dělají.

Víte, které chyby to jsou?
1/ Nejdůležitější chybou je právě to, že rozvoj firmy neplánujeme. Nestanovíme si
žádné cíle našeho podnikání, jen reagujeme na vnější vlivy. Když si ale vytvoříme
plán, budeme daleko efektivnější. Ušetříme čas i energii tím, že se budeme
soustředit na to podstatné, co směřuje k našemu cíli. A hlavně zjistíme, že jsme to
my, kdo naši firmu řídí, a to nám dodá chuť do další práce.

2/ Marketingové aktivity děláme jen nahodile, neplánovaně a nekontrolujeme si jejich
účinnost. Nejsme schopni zpětně říct, kolik zákazníků nám ta či ona aktivita
přinesla, a tak vyhazujeme peníze i za aktivity, které nám zákazníky nepřivedou.

3/ Neznáme dostatečně naše zákazníky, jejich potřeby a přání, a nevíme, jak se
rozhodují. Pak s nimi nemůžeme správně komunikovat a ovlivnit jejich rozhodnutí
v náš prospěch.

4/ Nemáme dostatek informací o konkurenci, případně je neumíme využít v náš
prospěch. Možná často ani nevíme, kdo naše skutečná konkurence je.

5/ Neumíme si říct o odpovídající peníze. Často bojujeme jen cenou, i když to ani
není potřeba. Zákazníci totiž slyší i na daleko důležitější argumenty.

Děláte i vy některou z uvedených chyb a chcete to změnit? Chcete správě řídit vaši firmu? Podívejte se , jak si připravit jednoduchý plán rozvoje vaší firmy. Dále se můžete těšit na další témata, např. jak budovat dobré jméno firmy, jak si správně nastavit ziskové ceny, jak ovlivnit rozhodování zákazníků, jakým chybám se vyhnout na webových stránkách, a ještě mnoho dalších. Případně mi můžete napsat, jaké další téma vás z oblasti marketingu a rozvoje vaší firmy zajímá. Těším se na vaše náměty.