Close

Jak sestavit plán rozvoje vaší firmy – část 3. naplánujte konkrétní kroky

Teď už máte stanovený cíl a na základě zpracované analýzy jste si ujasnili, jak na tom vaše firma skutečně je.
Vyberte si nyní z toho, s čím jste v analýze nebyli spokojeni, co chcete v následujícím roce zlepšit, a napište si konkrétní kroky, které pro to uděláte, např.:
– jak ještě lépe využijete vaše silné stránky a příležitosti ze SWOT analýzy a eliminujete vaše slabé
stránky a hrozby,
– jak změníte komunikaci se zákazníky, pokud chcete oslovit nové nebo změnit svoji cílovou skupinu,
– s jakými produkty budete více pracovat a které naopak ze své nabídky vyloučíte (méně kvalitní),
– jak upravíte ceny, pokud nemáte dostatečné zisky,
– jak zvýšíte znalosti a schopnosti svoje nebo svých zaměstnanců, případně které činnosti můžete
řešit využitím externích spolupracovníků,
– jaké aktivity budete dělat pro to, aby se vědělo o vašich produktech a službách – využívejte způsob
komunikace, který se osvědčil právě vám, aktivity, které vám nepřináší nové zákazníky, vypusťte.

Obzvlášť pokud s plánováním začínáte, je dobré si sestavit přehlednou tabulku s jednotlivými kroky, k nim si napsat termín dokončení, člověka, který je zodpovědný za realizaci a předpokládané náklady.

Návrh akčních kroků ještě projděte a přizpůsobte ho svým finančním a časovým možnostem.

 

Doporučení:

1/ Vyberte si to podstatné, koncentrujte se na ty změny, které vás nejvíce posunou směrem
k vašemu cíli.

2/ Nenechte se odradit obavami, že plán uděláte špatně, vždy je lepší mít plán nedokonalý než žádný.

3/ Pokud chcete sestavit svůj plán poprvé a nevíte si rady, využijte pomoc odborníka.
Ušetříte svůj čas a investované peníze se vám určitě vrátí.

4/ Plán není neměnný. Vycházejte z informací, které máte k dispozici v době sestavování plánu a
v případě potřeby plán můžete v průběhu roku aktualizovat.

5/ Alespoň jednou za čtvrt roku si zkontrolujte, jak postupujete vzhledem k plánovanému cíli. Zhodnoťte, co funguje a co je potřeba změnit.

6/ Na konci roku si plnění plánu vyhodnoťte, z případných chyb se pro další rok poučte a za úspěch se
odměňte.

Čas investovaný do sestavení plánu se vám určitě vrátí. Předejdete možným chybám a problémům, zjednodušíte si rozhodování v průběhu roku a zamezíte plýtvání peněz stanovením jasných priorit. Budete efektivnější a rychleji dosáhnete požadovaných výsledků.
A v neposlední řadě zjistíte, že si opravdu můžete přizpůsobit své podnikání svým představám a potřebám a že jste to vy, kdo vaše podnikání řídí.

Hodně úspěchu i zábavy při sestavování vašeho plánu