Close

Sestavte si plán rozvoje vaší firmy – část 1. jak správně stanovit cíl

plánování rozvoje firmy

Blíží se poslední čtvrtina letošního roku a brzy možná budete hodnotit, jak letošní rok proběhl, co se podařilo a co ne. Někteří z vás se již začnou zamýšlet i nad rokem příštím a nad tím, jakým směrem budou chtít v příštím roce firmu rozvíjet.

A co vy? Taky plánujete rozvoj své firmy nebo ne? Pokud ne, pak nejste žádná výjimka. Většina menších firem a živnostníků si žádný plán nesestavuje, protože se domnívá, že ho nepotřebuje.

Ano, možná to jde i bez něj, ale firmy, které si plán vytvoří, získávají jasný náskok před konkurencí. Plán vám totiž pomůže přizpůsobit vaše podnikání vašim představám a potřebám, zvýšit zisky, zjednodušit rozhodování díky stanoveným prioritám a dát vašemu podnikání určitý systém.

Díky plánování bude vaše podnikání jednodušší, levnější a rychleji přinese výsledky a tím pádem i spokojenost.

Jak si tedy plán rozvoje sestavit?

Plán se většinou sestavuje na jeden rok, nejčastěji kalendářní.  Je dobré si ale předem ujasnit vaši dlouhodobější představu (vizi), jak chcete, aby vaše živnost nebo firma vypadala za 3-5 let. Kam chcete firmu rozvíjet a posouvat, např. jestli chcete vybudovat velkou firmu nebo mít menší firmu a raději se více specializovat. A váš plán na nejbližší rok by měl do této představy zapadat.

1/ Stanovte si cíl pro následující rok

Základem plánu je stanovit si jasný cíl, a aby byl cíl dobře stanovený, musí odpovídat následujícím kritériím (SMART):

  • SPECIFICKÝ – musí vám být jasné, na co konkrétně se chcete příští rok zaměřit
  • MĚŘITELNÝ – cíl by měl obsahovat nějaké konkrétní číslo, abyste po uplynutí daného roku mohli zkontrolovat a vyhodnotit, jestli a jak se podařilo cíle dosáhnout
  • AMBICIÓZNÍ – stanovený plán by vás měl motivovat, měl by tedy plánovat nějaké zlepšení oproti předchozímu roku nebo třeba stejný výsledek, ale s menšími náklady a úsilím
  • REALISTICKÝ – naplánovaný cíl by měl být zároveň dosažitelný, pokud si stanovíte příliš vysoký cíl, brzy pochopíte, že jeho dosažení není reálné a své snažení vzdáte
  • TERMÍNOVANÝ – cíl musí obsahovat i konkrétní termín, do kdy ho chcete dosáhnout

Správně stanovený cíl podle těchto kritérií by mohl například vypadat takto:
Do konce roku 2018 chci oproti letošnímu roku navýšit svůj zisk o 15 %. Výše cíle samozřejmě závisí na konkrétních podmínkách firmy.  Co je pro jednu firmu nízký cíl, může být pro druhou firmu už nedosažitelné. Nepoměřujte se tedy s někým jiným. Vycházejte ze svých podmínek a možností.

Máte-li stanovený hlavní cíl pro následující rok, můžete si k němu doplnit i několik cílů vedlejších, které budou dosažení hlavního cíle podporovat, např.: zaměřit se na ziskovější materiál, koncentrovat se více na nějaký typ střech, získat nové zaměstnance, …

Cíl by měl být každopádně zapsaný, protože když dáte své plány na papír, má to pro váš mozek i vaše následné chování větší význam a závaznost, než když je jen nosíte v hlavě.

Jakmile máte jasný cíl (cíle), je potřeba se podívat, jaká je vaše výchozí situace a na to, jak správně analyzovat současnou situaci vaší firmy se podíváme v příštím článku.