Close

Jak sestavit plán rozvoje vaší firmy – část 2. analýza je základ

Když už víte, co je vašim cílem pro další rok, kam se chcete dostat, musíte si nejdřív ujasnit, z jakého bodu budete vycházet. Tím startovním bodem je právě aktuální stav vaší firmy, zamyslete se tedy, co funguje dobře a co hůř.

Pro uvědomění si současného stavu firmy je ideální využít SWOT analýzu. S její pomocí zjistíte, jaké jsou výhody a nevýhody vaší firmy v závislosti na interních a externích vlivech. Můžete využít následující tabulku:

U interních vlivů se podívejte na to, co považujete u své firmy za silnou stránku, třeba i v porovnání
s konkurencí. Silné stránky mohou být např. kvalita vaší práce, schopní zaměstnanci, kvalitní produkty, se kterými pracujete, dobré reference, dobré jméno vaší firmy, dostatek práce, …
Je dobré si také otevřeně přiznat, jaké má vaše firma slabé stránky, co vám nejde. Protože jen když si je připustíte a uvědomíte, můžete je změnit. Buďte tedy při hledání slabých stránek k sobě upřímní, vždyť plán děláte pro sebe a nikdo jiný ho číst nemusí.  Je dobré najít alespoň 3 slabé i silné stránky.

Většině menších firem bude stačit, pokud si uvědomí své silné a slabé stránky.  Pokud ale už víte momentálně o nějakých vnějších vlivech, které by mohly pozitivně ovlivnit vaše podnikání, zapište si je do příležitostí (např. nový kvalitní a ziskovější produkt na trhu), pokud víte o nějakém externím vlivu, který může vaše podnikání ohrozit, zapište si to do hrozeb (např. předpokládaný vstup nového konkurenta na místní trh).

Po základní SWOT analýze, je dobré se ještě detailněji podívat na 6 důležitých oblastí, které mají zásadní vliv na chod vaší firmy a odpovědět si na několik otázek:

  • Zákazníci: Pro jaké zákazníky převážně pracujete, jaké materiály preferují, jaká mají kritéria při rozhodování? Jaké služby převážně požadují? Máte pro ně dostatečnou nabídku?
    Vyhovuje vám typ zákazníků, kteří mají zájem o vaše služby, nebo chcete oslovovat jiné?
  • Produkty: Na jaké produkty se specializujete? Pracujete s produkty, kterým sami věříte?
    Jsou dostatečně kvalitní a je o ně zájem? Jsou produkty, se kterými pracujete, pro vás dostatečně ziskové?
  • Ceny: Jsou vaše ceny pro vás dostatečně ziskové a pro zákazníka akceptovatelné? Přesvědčujete zákazníky cenou nebo kvalitou materiálů a nabídkou služeb?
  • Zaměstnanci: Máte dostatek zaměstnanců? Mají potřebné schopnosti a znalosti? Potřebujete vy nebo vaši zaměstnanci doplnit nějaké další vzdělání?
  • Propagace: Co děláte pro to, aby se o vaší práci a firmě vědělo, abyste si budovali dobré jméno? S čím máte dobré zkušenosti, co fungovalo a které aktivity vám nic nepřinesly?
  • Konkurence: Kdo je vaše konkurence? V čem je lepší než vy, v čem se od ní můžete inspirovat? V čem jsou naopak její slabé stránky a jak toho můžete využít ve váš prospěch?

Poté, co jste si odpověděli na tyto otázky, víte už zřejmě, co je potřeba změnit.  A teď už stačí si naplánovat správné kroky, abyste se dostali ke svému cíli.